Kathryn Spencer

Kathryn Spencer

kathryn.spencer@ironmail.org

Class Website

Schedule:

First Semester Second Semester
1A: Prep 1B: Foods 1 1A: Prep 1B: Foods 2
2A: Pro Start 2 2B: Prep 2A: Pro Start 2 (cont.) 2B: Prep
3A: Pro Start 2 3B: Flex 3A: Pro Start 2 (cont.) 3B: Flex
4A: Foods 1 4B: Foods 1 4A: Foods 2 4B: Foods 2
5A: Foods 1 5B: Foods 1 5A: Foods 2 5B: Interior Design