Randy Seely

Randy Seely

randy.seely@ironmail.org

 

Schedule:

First Semester Second Semester
1A: Drawing 1 1B: Drawing 1 1A: Drawing 2 1B: Drawing 1
2A: Drawing 1 2B: Drawing 2 2A: Drawing 2 2B: Drawing 1
3A: Drawing 3 3B: Flex 3A: Drawing 1 3B: Flex
4A: Prep 4B: Prep 4A: Prep 4B: Prep
5A: Drawing 1 5B: AP Art/Drawing 4 5A: Drawing 1 5B: AP Art/Drawing 4 (cont.)